دفتر فرودگاه

فرودگاه امام خمینی(ره)، ترمینال بار، جنب حوزه ۲ تجاری، پ ۴۱
تلفن : 44666924 (21-98+) - 44666931 (21-98+) - 51005248 (21-98+)
66571130 (21-98+) - 66571131 (21-98+)
تلگرام: 9125754095 (98+)

ایمیل

info@jkmcargo.com